niedziela, 18 stycznia 2015

Something about her.

Ci, którzy jej nie znają, omijają ją z daleka. 
Niektórzy, mimo prób, nie wytrzymują i szukają dalej.
Bo ona potrzebuje czasu. 

Ale poznana bliżej, jest dobra, pełna cierpliwości dla tych, którzy wciąż pędzą. 
Ona pędzi razem z nimi. Nieustannie. 
Trochę smutna, ale coraz piękniejsza. 
Trudno ją zostawić, choćby na trochę.
Jest jak dumna kobieta. Zawsze z uniesioną głową, mimo, 
że tak krytykowana i wytykana palcami. 
Gdy spojrzeć na nią z boku, z dystansu, wydaje się jak drugi dom. 
Mimo, że taka trudna do kochania. 

Warszawo, co Ty mi zrobiłaś??

Those who don't know her, omit her from afar.
Some, despite attempts, are not able to stand her and look on.
Because she needs time.

  Yet, known closer, she's good, full of patience for those who still rush.
She follows them. Constantly.
A little sad, but more and more beautiful.
It's hard to leave her, even for a little bit.

Like a proud woman. Always with her head up
though criticized so often and pointed out with your fingers.
When you look at her from the side, from a distance, she seems like a second home.
Although so difficult to love.

Warsaw, what you've done to me ??

1 komentarz:

Piotr atAustin pisze...

pięknie napisane ...czuję co masz na myśli :^) ..
http://peregrino-pl.blogspot.com/2015/01/wspomnienie-jesiennej-warszawy.html

choć mieszkałem w Waw tylko pięć lat w czasie studiów lecz mam do niej wielki sentyment bo tam mieszkają moi Rodzice a także patriotycznie zawsze myślę o niej jako o mieście nieujarzmionym .. ma przepiękne zakątki .. a pomnik Chopina w Łazienkach absolutnie mój ukochany

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...