piątek, 26 kwietnia 2013

Long weekend

W Polsce mamy za chwilę tzw. "długi weekend". Jeżeli ktoś wziął sobie 3 dni urlopu, to od dzisiaj od 18:00 aż do niedzieli 6 maja ma wolne. Ponieważ pogoda robi się coraz lepsza, można brać pod uwagę nawet plażowanie. Szczęściarze wyjeżdżają w te dni gdzieś dalej niż na Mazury lub w Tatry - choć absolutnie nie chcę odbierać uroku naszym polskim cudom natury. 

In Poland we're going to have a "long weekend" in a moment. If someone took a three days off, then the time from today after 18:00 until Sunday May 6th will be free to them. As the weather gets better, you can take into account even sunbathing. Lucky ones may have the occassion to go somewhere further than a Masuria or Tatras - but I absolutely do not want to take away the charm from our Polish wonders of nature.
 
 source: tumblr.com
Mój wymarzony urlop to wypad nad morze. Kocham plażę, sól na skórze, piasek we włosach. Jestem ciepłolubna - dla mnie nigdy nie jest za gorąco. Poniżej przedstawiam listę niezbędnych rzeczy, które sama biorę na wyjazd nad morze (o tej porze roku chyba jednak nie polskie). Ograniczyłam się do prawdziwego minimum.

My dream vacation is a trip to the seaside. I love the beach, the salt on your skin, sand in your hair. I'm thermophilic - for me it's never too hot. Below there is the list of essential things that I would take for a trip to the seaside (at this time of year, probably not the Polish one). I've narrowed it down to a real minimum.
From the top: 
Nelly bikini, Bioderma Photoderm,
Converse, Ray Ban Aviators, Batoko.com shorts,
Celine Paris T-shirt, Guerlain Terracotta 
Light Sheer Bronzing Powder


Udanego wypoczynku!

Have a nice vacation!

Xoxo

środa, 24 kwietnia 2013

Mirror, mirror.

Od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie pewna myśl. Zastanawiam się, jak wyglądałoby życie, gdyby nie istniały lustra i człowiek nie mógłby zobaczyć swego odbicia - również w szybie, kałuży czy metalowej tacy? Pomyślałam sobie, ilu osobom - w rodzinie, wśród znajomych i przyjaciół - mogłabym zaufać, gdybym zapytała - Czy jestem ładna? Czy nie za gruba? Czy od ostatniego płaczu mam czerwone oczy? Albo - czy nie idę przez życie z "wąsami" z sosu pomidorowego?

For some time now I've had one thought in my mind. I have been wondering what would life look like if there were no mirrors and a man could not see their reflection - also in the glass, a pool or in a metal tray? I thought to myself - how many people - in the family, among friends - I could trust if I asked - Am I pretty? Am I too fat? Do I have red eyes because of the last crying? Or am I going through life with a "mustache" with tomato sauce?
 

Lustro towarzyszy nam codziennie. Chyba każdy z nas ma w domu przynajmniej jedno. To dzięki niemu wiemy, jak wyglądamy. "Lustro prawdę ci powie" - mówi powiedzenie. Zobaczysz tam wesoły rumieniec na twarzy, a innego dnia - niepotrzebną zmarszczkę. Samotni piją do lustra, żeby nie czuć się źle z tym, że są zmuszeni wznosić toast bez towarzystwa. Znam osoby, które luster nie cierpią, nie chcą oglądać swego odbicia. A przecież lustro daje nam towarzysza na całe życie - siebie samego. Dobrze byłoby polubić znajomą twarz, która codziennie na nas patrzy.

Mirror is with us every day. I think all of us have at least one at home. Thanks to it we know how we look like. "Mirror will tell you the truth" - the saying tells. You will see there cheery blush on your face and on the other day - some unnecessary wrinkle. Lonely ones drink to the mirror so they don't feel bad that they're forced to toast without the company. I know people who can't stand mirrors, they don't like to watch their reflection. Yet the mirror gives us a companion for life - ourselves. It would be nice to like this familiar face looking at us everyday. 
Kiedyś, jako dziecko, pobiłam małe lusterko - to podobno 7 lat nieszczęścia. Płakałam nad zabobonem, ale się nie sprawdził. Wszystko ułożyło się jednak pomyślne. 

Once, as a child, I beat a small mirror - it's supposed to be seven following years of bad luck. I cried over superstition but it failed. Everything was successful.

 
Lubię lustra, w pięknych ramach, szukam ich na starociach wśród antyków i lubię myśleć, kto kiedyś się w nich przeglądał - czy ta osoba była szczęśliwa i czy podobała się sobie. Ile razy nie chciała spojrzeć sobie w oczy.

I like mirrors, those in beautiful frames. I am looking for them on the antiquities of antiques and I like to think who used to be in them  - surveyed - and whether that person was happy and did she or he like their reflection. How many times he or she didn't want to look into their own eyes.

  
No właśnie. Czy życie byłoby takie samo, jeśli nie mielibyśmy możliwości patrzeć na siebie w lustrze? Ilu osobom moglibyśmy zaufać, gdyby zapytać : "Jak wyglądam?". Nie wiem, czy byłoby tak naprawdę, ale gdy myślę o takiej sytuacji w swoim życiu, miałabym sporo szczęścia - otaczają mnie dobrzy ludzie. Któreś z nich na pewno zwróciłoby uwagę, gdybym szła na randkę ze szminką na zębach.

That's it. Would our life be the same if we had no way to look at ourselves in the mirror? How many people could we trust if we asked "How do I look?". I don't know how it would be for sure, but when I think about such a situation in my life, I think I would have a lot of luck - I am surrounded by good people. Some of them certainly would take care if I was going on a date with lipstick on my teeth.


piątek, 19 kwietnia 2013

The store I love - ZARA HOME.

Uwielbiam sklep Zara Home. Mogłabym tam mieszkać. Podoba mi się tam tyle rzeczy do domu, od szklanek, talerzy, po pościel, pledy czy uchwyty do mebli. Interesuje mnie architektura wnętrz, dekoracja (ale na ten temat wypowiem się innym razem). Kocham też kolekcję Bath & Body Line. Moje ulubione zapachy to: Black Vanilla i Dark Amber. Mydła i balsam pachną tak intensywnie, że nie potrzeba już perfum. Ogromnym plusem sklepu jest to, że nawet, jeśli w Waszym mieście nie ma go w postaci stacjonarnej, możecie zamówić zakupy prosto do Waszych domów.

I love Zara Home store. I could live there. I like so many things for home there - from glasses, plates, to linens, rugs and furniture handles. I'm interested in interior design and decoration (but I'll talk about this some other time). I also love a collection of Bath & Body Line. My favourite scents are: Black Vanilla and Dark Amber. Soap and lotion smell so intensely that you no longer need perfume. A huge plus of this shop is that even if in your city there's no stationary shop, you can order directly to your home.
Zara Home oferuje też ubrania i obuwie - zwłaszcza takie "do domu". Spodnie, bluzki, piżamy, peniuary, kapcie. Wszystkie piękne i zawsze wykonane ze świetnych tkanin.

Zara Home also offers clothes and shoes - especially for "home" purpose. Pants, shirts, pajamas, dressing gowns and slippers. All are beautiful and always made ​​of excellent fabrics.   

Poniżej wklejam zdjęcia z Lookbooka - New Beach Collection 2013. Uważam, że jest świetna. Oglądając te zdjęcia, zatęskniłam za wakacjami :)

Below I paste pictures from the lookbook - New Beach Collection 2013. I think it's great. Looking at these pictures, I've started to miss holidays :)


Jest też coś dla najmłodszych:

There is also something for the youngest ones:


Wszystkie rzeczy znajdziecie na: http://www.zarahome.com/ 

All items can be found at: http://www.zarahome.com/ 

czwartek, 18 kwietnia 2013

Kocham biegać. I love running.

Punkt 10:00. Po porannej kawie i śniadaniu idę biegać. Ulicą, potem długo, długo przez park. I z powrotem. To mój drugi dzień po wymuszonej przez pogodę przerwie. Jest ciężko, bolą wewnętrzne strony ud, stopy są jakby nieprzystosowane. Muzyka w uszach nadaje rytm. Gdy już ledwo łapię oddech, zwalniam do szybkiego marszu. Ale kocham to uczucie, gdy niemal purpurowa wracam do domu i wchodzę pod zimny prysznic - wtedy czuję, że żyję! 

10.00. o'clock a.m. After morning coffee and breakfast I go running. Down the street, then a long, long through the park. And back. It's my second day after the break forced by the weather. It's hard - the insides of the thighs hurt, feet are like unsuitable. Music in my ears gives the rhythm. Once I barely catch my breath, I slow down to a fast walk. But I love that feeling when you go back home, almost purple on your face. When I walk into a cold shower - I feel alive!Coraz więcej ludzi biega - po chodnikach, w parkach, nad Wisłą, w lesie. Maratony i półmaratony cieszą się ogromną popularnością. Marzy mi się, że też będę w stanie w którymś wystartować. Co ma w sobie takiego ten sport - prosty, niewymagający specjalnego sprzętu, tylko dobrych butów, że zyskuje coraz to nowych amatorów?

More and more people go running - on sidewalks, in parks, on the Vistula River, in forests. Marathons and half marathons are very popular. My dream is that I will be able to start at one one day. What does this sport has in itself - a simple, requiring no special equipment, just good shoes - that it is gaining more and more fans?


Moja przygoda z bieganiem zaczęła się w liceum. Miałam to szczęście, że mieszkałam na osiedlu, gdzie jeszcze duża część dróg wewnętrznych była piaskowa, niedaleko mnie jest las, pola i łąki. Początkowo to były krótkie trasy, z czasem, gdy już się wprawiłam - biegałam codziennie od wiosny, niezależnie od warunków pogodowych - mój jogging trwał dłużej, a trasa liczyła już kilometry. Dobrym miejscem był też stadion atletyczny w moim mieście, gdzie biegałam jak prawdziwy sportowiec :)

My adventure with running began in high school. I was lucky that I lived in a place where there were many internal roads that still were sandy, nearby there is a forest, fields and meadows. Initially, it was a short route, with time, once I got better - I was running every day since spring, regardless of the weather - my jogging last longer and the route had already several kilometers. A good place to run was also an athletic stadium in my town where I was running like a real athlete :)


Bieganie nie tylko pozwala schudnąć, wzmocnić serce i ciało. Lepsze krążenie to piękniejsza skóra i włosy, wyzwalane w czasie sportu endorfiny to poprawa nastroju. Najchętniej biegam sama, z muzyką. Układam w domu playlistę, energetyczną i taką, że chce się zawalczyć z samą sobą i po prostu biec przed siebie. Gdy biegnę bez muzyki, najczęściej w rodzinnych Suwałkach, pozwala mi to się wyciszyć albo przemyśleć wiele spraw. Dłuższy bieg pozwala wpaść w pewnego rodzaju "trans", "pustkę" , gdzie jestem tylko ja i moje myśli. 

Running not only helps you lose weight, strengthen your heart and body. Improved circulation gives a more beautiful skin and hair, triggered during sports endorphins do improve your mood. I prefer to run alone with the music. I put the playlist at home, energetic and such that gives me the boost to fight with myself and just run straight ahead. When I run without music, mostly in the family Suwalki, it allows me to calm down or think about a lot of things. Longer gear lets me fall into a kind of "trans", "emptiness", where it's just me and my thoughts.


Zawsze lubiłam sport, chodziłam często na siłownię, aerobik, step, nawet yogę. Ale to do biegania zawsze wracam. Jedyne, czego potrzebujesz, by biec, to dobre buty (to ważne) i ... chęć. A tym, którzy czasem nie rozumieją, po co tacy jak ja czy inni, których coraz więcej na ulicach, "tną powietrze" i walczą z własnymi słabościami, polecam książkę Murakamiego "O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu". 

I've always liked sports, I went often to the gym, aerobics, step, even yoga. But it's always running that I get back to. All you need to run is a good pair of shoes (this is important) and ... just willingness. And for those who sometimes do not understand why people like me and others which you can see more and more in the streets, "cut air" and fight against their own weaknesses, I recommend the book "What I talk about when I talk about running" by Murakami.

 James Blunt "High"

All the pics from tumblr.com; pic of the trainers - mine. 

niedziela, 14 kwietnia 2013

Je Voudrais


   

True Religion Jeans

Alexander McQueen top

 
 Valentino bagRick Owens biker jacket


Rockdiana.com bracelet

Valentino Garavani studded pumps
          


piątek, 12 kwietnia 2013

Chic and timeless - pearls.

Perły. Piękne, ponadczasowe, pełne klasy i wdzięku. Im większe i bardziej lśniące, tym większy wzbudzają zachwyt i ... zazdrość. Są jak przysłowiowa "wisienka na torcie". Wieńczą cały strój - mniej lub bardziej szykowny. Kocham perły. Dodają klasy i potrafią rozjaśnić wszystko - nawet najbardziej pochmurny dzień. Twarz wydaje się bardziej "promienna", gdy okalają naszą szyję lub choćby błyszczą w uszach. 

Pearls. Beautiful, timeless, full of class and grace. The larger and more brilliant, the more delight and bringing ... jealousy. They are like - in the adage -the icing on the cake. They crown the outfit - more or less - I love pearls. They add style and can brighten up everything - even the most overcast day. A face seems like more "radiant" when pearls surround our neck or even shine in the ears.

 Grace Kelly

  Coco Chanel

Audrey Hepburn
Princess Diana

 Jackie Kennedy

 Carolina Herrera

 Marilyn Monroe


Spotkałam się ze stwierdzeniem, że perły to biżuteria dla "starych babć" i "ciotek". No cóż. Nie każdy ma odwagę, by je nosić. 

I met with the statement that pearl jewelry is for the "old grandmothers and aunts." Oh well. Not everyone has the courage to wear them.Mon bijou

Podobają mi się perły w klasycznym wydaniu - w formie prostego naszyjnika, pierścionka czy bransoletki. Ale uwielbiam też te w wydaniu współczesnym czy rockowym. Noszę je nawet do swetra i dżinsów.  Zdjęcia przedstawiają te "owoce morza"  w różnym wydaniu. Są wśród nich także fotografie mojej biżuterii. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak wiele jest rodzajów i kolorów naturalnych pereł. Są klasyczne białe i w kolorze kości słoniowej, różowe, łososiowe, czarne z odcieniem zieleni i fioletu, szare, grafitowe. Najbardziej jednak podobają mi się klasyczne - białe. Myślę, że biżuteria z pereł to rzecz ponadczasowa i dodająca szyku - powinna mieć ją każda kobieta.

I like pearls in a classic way - in the form of a simple necklace, ring or bracelet. But I also love them in a modern and rock form. I wear them with a sweather and jeans. The pictures show this "seafood" in varying editions. There are also photographs of my jewelry.
Many people do not realize how many types and colors of natural pearls there exist. There are classic white and ivory, pink, salmon, black with a tinge of green and purple, gray, graphite. However, I like the most the classic ones - white. I think the pearl jewelry is timeless and adds so much array - every woman should have it.

Rihanna

 escapisming.wordpress.com


tumblr.com

rockdiana.com 
 
Lilou.pl 

 
tumblr.com

 thepearloutlet.com

Sarah Jessica Parker "Sex and The City"

etsy.com

rockdiana.com

Anne Hathaway "Devil wears Prada"

Balmain fw 2012

 pearlhours.com

 Salma Hayek
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...