środa, 17 czerwca 2015

O pogodzie, celach i chemii. On weather, targets and chemistry.

Szczęśliwi ci, którzy zdążyli skorzystać z prawdziwie czerwcowej pogody. Bo tegoroczne lato zapewnia nam dużą zmienność i niestałość. Niczym prawdziwa kobieta. Było już gorąco i parno, mokro i zimno, wietrznie i sucho. Nie o takiej aurze marzymy w czerwcu. Dobrze, że sami możemy mieć wpływ na chociaż jedną pogodę - ducha. 

To miłe, gdy udaje się nam spełnić wyznaczone cele, odhaczając je "na liście". I choć przyszłość może okazać się różna, bo przecież nigdy nie wiadomo, co nam przyniesie, to dobrze jest patrzeć na nią optymistycznie. Kiedyś myślałam, że skoro coś mi w życiu wyszło, to na pewno coś innego musi się za chwilę popsuć. Dla balansu.

A tak wcale być nie musi. Usłyszałam ostatnio, że najlepszym sposobem na przewidywanie przyszłości jest jej tworzenie. To, co robimy dzisiaj, będzie miało wpływ na jutro, także to za parę lat. Chociaż rzadko zdajemy sobie z tego sprawę, to dużo rzeczy naprawdę nie jest kwestią przypadku. Jedna decyzja ma wpływ na inne, trochę jak w systemie naczyń połączonych. Choć życie to nie tylko chemia. 


Blessed are those who managed to take advantage of the truly June weather. Because this summer provides us with high volatility and instability. Like a real woman. It was already hot and muggy, wet and cold, windy and dry. We certainly do not dream of such auras in June. Well, hopefully we can influence the weather of our spirit - serenity.

It's nice when we manage to meet the targets, ticking them on "the list".  And while the future may be various, because you never know tomorrow's gonna bring us, it is good to look at it optimistically. I used to think that if something came to me in my life, then for sure something else must go away. For the balance.
 
Yet, it doesn't have to be so. I heard recently that the best way to predict the future is to create it. What we do today will affect tomorrow, also the one in a few years. Although we are rarely aware of it, a lot of things really are not a matter of chance. One decision affects the other, a bit like communicating vessels system. However, life is not just chemistry.

Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...