niedziela, 16 marca 2014

Dlaczego złudzenia nie są takie złe. Why are delusions not so bad.

"Życie, jeśli odbiera się je racjonalnie, może wydawać się pasmem niezrealizowanych oczekiwań, źle ulokowanych uczuć, nieudanych miłości, a także niespełnionych ambicji, jeśli ktoś nie realizuje swoich marzeń bezwzględnie, z tupetem. 
Złudzenia są konieczne, żeby iść do przodu i mieć wrażenie, że jakoś jednak kształtujemy swój los. Regularnie przekonujemy się, że osiągnięcie czegoś, co wydawało się ideałem, nie daje szczęścia, musimy więc budować nowe nadzieje. I tak bez końca. 
Ale to radosny proces, jeśli nie podchodzi się do tego zbyt serio." 

Javier Marías 
w wywiadzie dla polskiego Harper's Bazaar. 
"Life, if you take it rationally, may seem like a band of unrealized expectations, misplaced feelings, failed loves and unfulfilled ambitions, if you don't pursue your dreams ruthlessly, with aplomb. Delusions are necessary to go ahead and have an impression that somehow we still shape our destiny. Regularly we see that achieving something that have seemed ideal, does not give us happiness, so we need to build new hopes. And so it goes, with no ending. But it is a joyful process if not approached for this too seriously. "


Javier Marías 
in the interview for Polish edition of Harper's Bazaar.
 all pictures from tumblr.com


Brak komentarzy:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...