środa, 13 lutego 2013

Jedz łososia - czyli jedzenie na poprawę libido. Eat salmon - libido booster food.

Jutro Walentynki. Ulubione święto Amerykanów. Coraz bardziej i chętniej celebrowane także w Polsce. Nie będę oryginalna i powiem, że poza standardowymi prezentami - czekoladkami, kwiatami czy bielizną - chyba najbardziej miłym prezentem dla naszej Walentynki lub Walentego (niepotrzebne skreślić) będzie po prostu romantyczny wieczór we dwoje. Ale nie chcę tu pisać o tym, jak się ubrać oraz jaką muzykę puścić "w tle". Post jest o tym, CO JEŚĆ, żeby było nam miło i romantycznie ;)

Tomorrow is Valentine's Day. Americans' favorite holiday. More and more likely celebrated in Poland. I will not be original and say that in addition to the standard gifts - chocolates, flowers or lingerie - perhaps the most pleasant gift for our male/female Valentine (choose the appropriate) may be just a romantic evening together. But I don't want to write about how to dress and what music to play "in the background". This post is about what to eat to keep the evening nice and romantic ;)

Doktor Nicholas Perricone jest światowej sławy dermatologiem, ekspertem w dziedzinie medycyny anti-aging oraz tzw. zdrowego starzenia się (eng. healthy aging). Doktor Perricone to guru w świecie gwiazd Hollywood i celebrytów, doradza nie tylko osobiście, ale również wirtualnie - na swojej stronie internetowej http://www.perriconemd.com podaje nie tylko sposoby, jak walczyć z istniejącymi już zmarszczkami i innymi efektami starzenia się, ale też jak zapobiegać ich powstawaniu oraz co jeść, by być zdrowym, pięknym i ha! wiecznie młodym. Dodam, że nie są to zwykłe rady w stylu "Jedz marchew, twoja skóra będzie miała piękny kolor". Doktor pisze o sposobach na zdrowe ciało i duszę, które zostały poparte wieloletnimi badaniami naukowymi oraz testami klinicznymi. 

Dr. Nicholas Perricone is a world-known dermatologist, an expert in the field of anti-aging medicine and so-called healthy aging. Dr. Perricone is also a guru in the world of Hollywood stars and celebrities. He is advisable not only personally, but also virtually - on his website http://www.perriconemd.com he not only gives us ways how to fight existing wrinkles and other effects of skin and body aging, but also how to prevent these in the future. He also gives a strategy saying what to eat to be healthy, beautiful and woah! forever young. I have to say that these is not just usual peace of advice like "Eat carrots, your skin will have a beautiful color." The Doctor writes about how to maintain healthy body and soul which is supported by the multi-annual research and clinical trials.

Ostatnio, w ramach subskrypcji portalu Doktora Perricone, otrzymałam mail z dyskusją na temat, co jeść, by cieszyć się dobrym libido i udanym życiem seksualnym. W tym momencie czuję się trochę zawstydzona, bo nie przepadam za dzieleniem się "sekretami alkowy", jak bohaterki "Seksu w Wielkim Mieście"... (patrz film poniżej). Jednak mam wrażenie, że jest to właśnie TEN temat.
 
Recently, through the subscription of this website, I have received an e-mail with a discussion on what to eat to enjoy a good libido and successful sex life. At this point, I feel a little embarrassed cause' I don't like sharing the "secrets of the alcove" as the heroines of "Sex and the City" (the movie)... However, I guess that this is just about it. 

Ale do rzeczy. Dr Perricone swoją dyskusję zaczyna od tego, że seks jest zdrowy (ale to chyba żadna tajemnica): poprawia naszą kondycję, pracę serca, humor, wydzielane w czasie stosunku hormony poprawiają nawet wygląd naszej skóry! Niestety nadmiar pracy, stres, a nawet zła pogoda sprawiają, że czasem "nie po drodze" nam do łóżka.

But to the point. Dr. Perricone begins his discussion with the fact that sex is a healthy thing (it's probably not a secret): it improves our condition, our mood, strengthens our heart and the hormones produced during intercourse even improve the appearance of our skin! Unfortunately overwork, stress and even bad weather cause' that sometimes we just "can't find the way" to our beds...
Perricone zaznacza, że problem ze spadkiem libido dotyczy głównie kobiet. I nie jest to spowodowane tylko naturalnymi cechami płciowymi. "Oziębłość" przypisuje on w dużej mierze unikaniu przez nas, kobiety, spożywania tłuszczów (tych zdrowych - kwasów tłuszczowych Omega-3 i 6), które są odpowiedzialne za procesy hormonalne naszego organizmu. Nie wspominając o tym, że kwasy te są niezbędne dla prawidłowej pracy mózgu.

Perricone points out that the problem with the drop of libido mainly concerns women. This is not only due to the natural sexual characteristics. "Being cold" is attributed by him largely to avoiding by us, women, consumption of fats (the healthy ones - fatty acids Omega-3 and 6), which are responsible for our bodies' hormonal processes. Not to mention the fact that these acids are essential for normal brain function.

 
A więc oto i one - produkty spożywcze, które musisz jeść, by było już tylko romantycznie:

1. Bogate w kwasy Omega-3 ryby żyjące w zimnych wodach: dziki łosoś, sardynki, śledź i pstrąg.
 
2. Korzeń maca, peruwiańskiej rośliny, od tysięcy lat uznawanej za afrodyzjak i roślina zwiększająca płodność. W postaci sproszkowanej można kupić go w sklepach z żywnością ekologiczną i dodać np do owsianki. 


3. Szparagi, bogate w kwas foliowy, witaminy z grupy B, które pomagają zwiększyć produkcję histaminy, odpowiadającej za poziom libida.

4. Ostrygi, które są niezwykle bogate w cynk, niezbędny do produkcji testosteronu. Mimo że kobiety mają znacznie mniej testosteronu niż mężczyźni, hormon ten odgrywa kluczową rolę w kobiecym libido. Ostrygi również zwiększyają poziom hormonu odpowiedzialnego za wzrost libido -dopaminy. 

5. Pestki dyni są również bogate w cynk, a także w kwasy
tłuszczowe omega-3.

6. Borówki - także zwiększające poziom dopaminy.

7. Czosnek (sic!) uważany przez niektórych ekspertów za bardzo silny afrodyzjak. Jednak należy pamiętać, że nie działa w ciągu nocy. Zaleca się więc jedzenie czosnku w dzień :)


8. Awokado, bogate w kwas foliowy - na zwiększenie energii, oraz zdrowe tłuszcze, które poprawiają nastrój i samopoczucie. Ale to nie wszystko: witamina B6 pomaga zwiększyć produkcję męskich hormonów odpowiedzialnych za wzrost libida.

9. Orzeszki ziemne, polecane szczególnie dla mężczyzn. Jako bogate źródło L-argininy są pomocne w celu poprawy funkcji seksualnych u mężczyzn.

10. Arbuz - bogaty w L-cytrulinę, aminokwas, który pomaga poprawić krążenie krwi.

11. Gorzka czekolada, z co najmniej 70% zawartością kakao. Badanie opublikowane w Journal of Sexual Medicine wskazuje, że kobiety, które zjadały kawałek (kawałek!) czekolady codziennie miały bardziej aktywne życie seksualne, niż te, które jej sobie odmawiały. Jedzenie ciemnej czekolady pobudza produkcję endorfin, co powoduje przyjemne odczucia i ograniczenie stresu. Serotonina, kolejny ważny neuroprzekaźnik, działa jak środka antydepresyjny i poprawia nasze ogólne samopoczucie. 

Po takiej lekturze nie pozostaje chyba nic innego, jak udać się na zakupy i spisać jutrzejsze menu.  

So here they are - foods that you eat, that it was just romantic:


1. Rich in Omega-3 fatty acids cold waters fish: wild salmon, sardines, herring and trout.

2. Maca root, a Peruvian plant for thousands of years recognized as an aphrodisiac and fertility improving plant. In the form of a powder you can buy it in stores with organic food and add in such a form to a porridge.


3.
Asparagus - rich in folic acid and B vitamins which help increase the production of histamine, responsible for the level of libido.


4. Oysters, extremely rich in zinc, essential for testosterone production. Although women have much less testosterone than men the hormone also plays a key role in female libido. Oysters boost levels of other hormone responsible for libido - dopamine.


5. Pumpkin seeds which are also rich in zinc, as well as in omega-3 acids.


6. Blueberries  also increase the level of dopamine.


7. Garlic (sic!) - considered by some experts to be a very powerful aphrodisiac. However, keep in mind that it does not work overnight. It is recommended to eat garlic during the day:)

8. Avocado, rich in folic acid - to increase energy, and healthy fats that improve mood and well-being. But that's not all: vitamin B6 helps to increase the production of male hormones responsible for increasing libido.


9. Peanuts - recommended especially for men. As a rich source of l-arginine it is helpful for improving male sexual function.

10. Watermelon - rich in l-citrulline, an amino acid that helps improve blood circulation.

11. Dark chocolate, with at least 70% cocoa content. A study published in the Journal of Sexual Medicine shows that women who ate a piece of (a piece!) of chocolate every day had a more active sex life than those who refused to eat them. Eating dark chocolate stimulates the production of endorphins which causes pleasurable feelings and reduce stress. Serotonin, another important neurotransmitter, acts as an antidepressant agent and improves our overall well-being.


After reading this I think there is nothing else to do but go shopping and think of tomorrow's menu.  

Just be romantic, guys!

3 komentarze:

La Saloperie pisze...

You've got to be messing with us. These are just all DELICIOUS foods! It would be too good to be true!

http://lasaloperie.blogspot.com

paulina.be pisze...

But it's all true :) Enjoy food & good mood!

Olga pisze...

Hi dear! I like your blog!! Hope you visit mine!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...