sobota, 23 marca 2013

Dlaczego robię listy. Why do I make lists.

Lista rzeczy do zrobienia. Lista filmów do obejrzenia. Lista książek do przeczytania. Lista postanowień noworocznych. Odkąd pamiętam - zawsze robiłam listy. Są jak gdyby "obietnicą" tego, co zdarzy się w przyszłości. Kocham spisywać ładnym, najlepiej kolorowym, długopisem w fajnym notesie, co chcę zrobić, jakie miejsca odwiedzić, kosmetyki wypróbować. Jestem staroświecka i oprócz smartfona, zawsze kupuję albo dostaję standardowy kalendarz i mam kilka papierowych notesów. 

The things to do list. The movies to watch list. The books to read list. New Year's resolutions list. Ever since I can remember - I have always prepared lists. They are sort of "the promise" of what will happen in the future. I love to write down in a notebook with a nice, colored pen - what I would like to do, what places to visit, what cosmetics to try. I'm old-fashioned and, in addition to a smartphone, I always buy or get a standard calendar and I have a few paper notebooks.


 tumblr.com

Skąd bierze się nawyk robienia list? Czujemy się przez to lepiej, pewniej? U mnie jest to chyba silna część składowa mego charakteru - jestem uporządkowana, zawsze lubiłam pisać, a taka lista - np rzeczy, które w danym tygodniu muszę załatwić - działa jak dodatkowa motywacja do działania. Kiedy patrzę na spis rzeczy, których ciągle nie zrobiłam, w końcu się za nie zabieram. To dobry pomysł dla tych, którzy zupełnie nie umieją radzić sobie z organizacją czasu.  Albo wiecznie o czymś zapominają.

Where does the habit of making lists come from? Do we feel any better or more confident making lists? For me, this is probably a strong component of my character - I like everything in order, I have always liked to write and such a list - for example with things that I have to do during the week - it's like an additional motivation to act. When I look at the list of things that I still haven't done, in the end I finally finish them. It's a good idea for those who never know how to deal with the organization of time. Or always forget something.

tumblr.com

 tumblr.com

Dużo surfuję po Internecie, wynajduję sklepy, nowinki kosmetyczne, w gazetach i magazynach lifestyle'owych szukam polecanych tytułów filmów, książek, płyt. Czasem znajduję gotowe listy - np ta - lista 1001 popularnych książek do przeczytania przed śmiercią ;). Czy lista dobrych filmów, które trzeba obejrzeć. Taką listę mieli tez bohaterowie filmu "The Bucket list" - "Choć goni nas czas", który bardzo polecam. 

I surf a lot on the Internet, looking for e-shops, beauty news, in newspapers and magazines I find recommended titles of movies, books, music. Sometimes I find ready-made list - such as this - a list of 1,001 popular books to read before you die;). Or the list of good movies that you need to watch. The heroes of "The Bucket list" movie, which I highly recommend, also had a list. 

google.com

Nawet po zakupy idę z listą. Dowiedziono, że ludzie, którzy idą na zakupy, nie wiedząc, czego tak naprawdę potrzebują, kupują dużo niepotrzebnych rzeczy i wydają tym samym więcej pieniędzy. 

Even when I go shopping I do it with a list. It's been proven that people who go shopping, not knowing what they really need, buy a lot of unnecessary things and spend therefore more money.

 tumblr.com

tumblr.com

Kiedyś przeczytałam, że warto mieć listę, która mówi o nas samych, naszych zaletach. Lista rzeczy, które w sobie lubimy, które są w nas piękne. Na zły dzień, gdy ktoś zrobi nam przykrość, los z nas zadrwi, czy zaczniemy w siebie wątpić - wyciągamy ją z sekretnego miejsca i czytamy. Kiedyś zrobiłam taką dla siebie. Na ładnym papierze, napisaną starannym pismem. Pomaga.

I once read that you should have a list that says things about us, our advantages. List of the things that we like in ourselves, things that are beautiful about us. On a bad day, when someone hurt us or the fate has mocked of us, when we start to doubt in ourselves - just pull it out of the secret place and read. Once I did this for myself. On a nice paper, with carefully written letters. It helped.

 tumblr.com


tumblr.com

A jeśli chodzi o ładne notesy, poniżej wklejam zdjęcia kilku, które wpisałabym na swoją listę ;)

And when it comes to pretty notebooks, below I am pasting a few pictures that I'd put on my list ;)

'Life is beautiful' Panama Notebook - smythson.com
  
Vintage Peacock Painting Spiral Notebooks - zazzle.co.uk

 Moleskine The beautiful cliche - livincool.com

tumblr.com

oliveandbruch.com

8 komentarzy:

Estefanía Ainoza pisze...

Really nice!! I love it!!!

Yulia Sidorenko pisze...

lovely pics, dear

xoxo
http://yuliasi.blogspot.com/
love, Yulia

ShesaRebel pisze...

nice!

http://shesarebelgirl.blogspot.com

La borsa di Mary Poppins pisze...

love this pics and also your blog! It's so nice!!! ! I'm thinking, if you want, we can follow each other! It would be great!!
http://www.borsadimarypoppins.com/
xoxo Gloria

Milex pisze...

brawo!

imwhatim pisze...

Bardzo ciekawie i klimatycznie, plus moj partner bedzie mial co czytac rowniez po angielsku, pozdrawiam x

paulina.be pisze...

Dzięki! Polecam się w takim razie na przyszłość - zarówno Tobie jak i partnerowi!

xoxo

Gaby de Modacapital pisze...

Hi!! :)
I really like your blog!
I´m following you :)
maybe if you want, you could visit my blog too,
and if you like it, follow me back!
http://modacapital-blog.com
kiss

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...