poniedziałek, 4 marca 2013

MONDAY MOODBOARD

Jest ciepło, jest pięknie. Ktoś mądry pomyślał nawet o uprzątnięciu chodników i trawników po zimie (ufff...). Dzień jest już dłuższy, chce się iść w miasto. Wyciągnęłam z szafy swój biały płaszczyk i nawet założyłam dziś spódnicę. Na nos wkładam okulary przeciwsłoneczne. Chodzę z słuchawkami w uszach, słucham wesołej muzyki, kupuję w sklepie truskawki. Niektórzy mówią, że o tej porze roku to sama chemia. Ale mam to gdzieś i jem je w drodze do domu. 

It's warm, it is beautiful. Someone wise even thought about cleaning sidewalks and lawns after the winter (ugh...). A day is already longer so you want to go and rock the city. I pulled out my white coat of the closet and even wore a skirt today. On the nose I put my sunglasses. I walk with headphones in my ears listening to cheerful music and buy some strawberries in store. Some say that at this time of year they're pure chemistry. But I don't care and eat them on the way back home.


Lubię swoje mieszkanie, zwłaszcza teraz. Jest najładniejsze wiosną i latem, gdy jest dużo słońca. Wszystkie kolory, nawet biel, wydają się cieplejsze. Mam okna od Zachodu - cały dzień jest jasno, cieszy mnie to, bo przez lata miałam okna od Północy. Wtedy jedynym plusem było to, że w moim pokoju w Suwałkach najlepiej rosły storczyki... Tu, w Warszawie jest inaczej. Latem muszę mieć opuszczone rolety nawet cały dzień - inaczej miałabym swoją własną Grecję na 9. piętrze.

I like my apartment, especially now. It's the most beautiful in spring and summer when it's really sunny. All colors, even white, seem to be warmer. I have windows on the West - it's bright the whole day, happy me, because for years I used to have windows on the North and the only plus was that in my room at home in Suwalki were the best conditions for growing orchids ... Here in Warsaw things are different. In summer I have to have the blinds lowered even all day - otherwise I would have my own Greece on the 9th floor.


Czytam książki. Kończę wywiady Oriany Fallaci, wczoraj skończyłam też najnowszą z książek Małgorzaty Musierowicz, którą dostałam w prezencie na urodziny. Ciepło mi na duszy, gdy czytam "Jeżycjadę". Chciałabym mieć wszystkie tytuły z tej serii. W planach mam mnóstwo następnych i następnych pozycji książkowych, bardzo różnych. Moja lista "książek do przeczytania" chyba nigdy się nie wyczerpie. Mam wrażenie, że nie starczy życia na nie wszystkie. 

I read books. I am finishing the interviews by Oriana Fallaci, yesterday I also finished the latest book by Małgorzata Musierowicz that I got as a gift for my birthday. It's like a heat to my soul to read "Jeżycjada". I would like to have all the titles in this series. I have a lot of plans regarding reading - I have in my mind the next positions all the time, they are so various. My list of "books to read" never seems to run out. I have the impression that it's not henough life to read them all.


Spotykam się z rodziną i znajomymi, rozmawiamy o wszystkim. Staram się znaleźć czas dla każdego, pielęgnować znajomości. Wszyscy są tacy zajęci, brakuje im czasu, energii. Może już za chwilę wiosna to zmieni. Słońce czyni cuda. Zaraz pojawią się rowery, znów będziemy jeść pizzę i pić piwko na PKP Powiśle. Nawet, gdy będzie nam trochę zimno w nogi.
 Ludzie przychodzą i odchodzą, falami. Gdy pomyślę czasem, jak wiele osób przewinęło się przez moje życie w czasie szkoły i studiów, a jak niewiele z tych znajomości przetrwało...czasem pozostaje tylko westchnąć. Powody były różne. Wierzę, że, gdy komuś zależy, znajdzie i czas, i chęci, by się spotkać. Ale nie jestem typem, który walczy o człowieka za wszelką cenę. To musi być współpraca, a nie jednostronne "zdobywanie" czyichś względów. Friends will be friends.

I meet with family and friends, we talk about everything. I try to find time for everyone to cultivate contacts. Everyone's so busy, lacks the time and energy. Maybe the spring will change it soon. Sun brings miracles. Soon we will go for bikes and again we'll be eating pizza and drinking beer at PKP Powiśle. Even if we would be a little cold in the legs.
People come and go, like waves. Sometimes when I think how many people have passed through my life when I was a student and how much of these relationships have survived ... sometimes there is nothing more than a sigh. The reasons were different. I believe that if someone cares, it's not that hard to find time and will to meet. But I'm not the type who fights at all costs. It must be a partnership, not a one-sided "gaining" of one's attention. Friends will be friends.Dobrze, że zima już się kończy. Ciepłe, cynamonowe zapachy zamienię wkrótce na te orzeźwiające, cytrusowe. Aromaterapia pomaga przetrwać zimę, otula, gdy nie wystarczy ciepły szalik. Wiosną i latem pomaga wstać i dodać energii. Wraz z przyjściem wiosny wielu z nas nabiera na nowo pewności, że jest po co żyć, wstawać z rana, iść znowu po zakupy. Nienawidzę rutyny, nie lubię codzienności i przewidywalności. Ale wiosną nawet one wydają się bardziej przyjazne. A jutro pójdę pod Halę Mirowską i kupię sobie kwiaty. Różowe.Well, it's good that winter is going to be over soon. I will replace these warm, cinnammon scents with some refreshing and citrus ones. Aromatherapy helps to survive winter, enfolds you when a warm scarf is not enough. And in spring and summer it makes it easier to wake up and have more energy. With the coming of spring many of us are re-gaining confidence that there is a what to live for, to get up in the morning, go and do some everyday shopping. I hate routine, everyday life, and I do not like predictability. But in the spring, even these seem to be more friendly. And tomorrow I will go to Hala Mirowska and buy myself dome flowers. Pink ones.

 

5 komentarzy:

Francesca Giusti pisze...

love this pics and also your blog! It's so nice!!! I follow you!
Pass to my blog and if it likes you follow me too, I will be so glad :D
Kisses
http://francescagiusti.blogspot.it/

paulina.be pisze...

Thank You, Francesca! I also like your blog :) and I'll follow you :) Hugs!

Mademoiselle Margarita pisze...

W końcu wyszło słoneczko :D

antonis pisze...

very nice!!! thanks for sharing

γραφειο τελετων
grafeio teleton
grafeio teleton kariotakis/
kariotakis

antonis pisze...

very nice!!! thanks for sharing

γραφειο τελετων
grafeio teleton
grafeio teleton kariotakis/
kariotakis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...